SevaFit logo
SevaFit laitekuva

Ikääntyminen ja monet sairaudet tuovat mukanaan fyysisiä haasteita. Aktiivisuuden vähentyessä toimintakyky heikkenee edelleen, jolloin itsenäinen selviytyminen päivittäisistä toiminnoista kotona tai hoitokodissa vaikeutuu. Lihasvoiman, tasapainon ja koordinaatiokyvyn heikkeneminen vaikeuttavat liikkumista ja erilaisten asentojen ylläpitämistä, jolloin seurauksena usein on pelätty kaatuminen. Lihaskuntoa ja tasapainoa ylläpitäviä toimintoja harjoittamalla voidaan parantaa elämänlaatua ja fyysistä suorituskykyä.

UKK-instituutin mukaan esim. 70-vuotiaan lihasvoima on vähentynyt 40 %. Ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia voidaan ennaltaehkäistä ja fyysistä toimintakykyä parantaa monipuolisella, kullekin sopivalla harjoittelulla. Hyvällä harjoittelulla ja harjoitteluympäristöllä on positiivinen vaikutus myös sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Koskaan ei ole liian myöhäistä parantaa omaa toimintakykyä ja hyvinvointia!


Vanhukset kuva

Ylä- ja alaraajojen voiman ja lihaskunnon lisääminen on tasapainon ja liikkuvuuden säilyttämisen ja lisäämisen avaintekijä. Toiminnallisuuden ja liikkeiden aktiivinen harjoittelu on elinehto seniori-ikäisille. SevaFitin tarjoama laite on kuntoutumista helpottava ja turvallinen väline, joka tekee kuntoutuksesta tuloksellisempaa. Myös keskivartalon lihasvoimalla ja -kunnolla on valtava merkitys ikääntyvälle. Suurin osa esim. alaselän kivusta on ns. epäspesifejä selkäkipuja, joiden syynä ovat useimmiten lihasheikkous ja liikekontrollin heikentyminen. Harjoittelulla ja sopivalla kuntoutusvälineellä voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä kipuja sekä kuntouttaa alaselkää.


SevaFit: Uusi fysikaalisille hoitolaitoksille, palvelutaloille, kuntosaleille ja koteihin sekä työpaikkaliikuntaan suunnattu kuntoutuslaite. SevaFit on erityisesti senioreiden ja liikuntarajoitteisten kuntoutusta ja harjoittelua tukeva konsepti, joka pitää sisällään SevaFit-kuntoutuslaitteen sekä sen hyödyntämistä tukevan koulutuksen. Lisätietoja antavat SevaFitin ammattilaiset.

Vanhukset kuva
CE-merkki

Sevafit-kuntoutuslaite, malli 102

täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY ja lain 629/2010 sekä sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset, lisäksi tuote on seuraavan standardin vaatimusten mukainen

SFS-EN ISO 14971

Hyödyllisyysmalli

Yhteystiedot

Myynti ja tuotanto
Asemapolku 2
80400 Ylämylly
Kauko Hassinen
puh. 0400 28 33 44
enska@enskasteel.fi